Pravidla Lhota Trophy XXI (dále jen Lhota) se mohou měnit až do startu hry, kdy obdržíte vytištěnou finální verzi.

Lhota je jednodenní týmovou hrou, která se odehraje na území České republiky dne 5. 10. 2019.

Cílem hry je především pobavit účastníky.

Tým tvoří posádka motorového vozidla o maximálním počtu 5 lidí, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Minimální doporučený počet členů týmu jsou 3 osoby, týmy s méně členy mohou být při plnění některých úkolů v nevýhodě.

Osoby starší 18 let plně zodpovídají za všechny neplnoleté členy týmu.

Účastníkem se tým stává po zaplacení startovného.

Hra je konkurenční. Pokud organizátor neurčí jinak, týmy si nesmí v rámci hry navzájem pomáhat. Je zakázáno následovat jiný tým za účelem postupu k dalšímu stanovišti. Tým smí používat pouze to motorové vozidlo, ze kterého byl na startu odečten stav kilometrů. Pokud není uvedeno jinak, je použití jakýchkoli jiných motorových dopravních prostředků zakázáno.

Za porušení pravidel může být tým penalizován nebo diskvalifikován. Ve vlastním zájmu neporušujte zákony ani pravidla silničního provozu. Také apelujeme na všechny týmy, aby dodržovaly základní bezpečnostní pravidla. A to nejen při pohybu na silnicích. V některých místech může být komplikovanější přístup na stanoviště, a je tedy dobré dbát zvýšené opatrnosti. Toto pravidlo platí dvojnásob při dojezdu do cíle.